Vampier-Facties in de World of Darkness

"The only thing wrong with immortality is that it tends to go on forever. - Herb Caen"

De wereld wordt verscheurd door strijd. Oorlog is overal, variërend van burenruzies tot religieuze oorlogen. In de aard van de mens zit geweld ingebakken, al sinds Kaïn de eerste moord pleegde. In al die eeuwen is er aan de mens weinig veranderd, maar een mensenleven is maar zo kort.
Stel je nu eens voor dat mensen eeuwen de tijd zouden hebben om hun haatgevoelens jegens elkaar te voeden, om hun twist uit te vechten over de hoofden van mindere wezens heen. Stel je dan ook voor dat dergelijke wezens de politieke, financiële of religieuze macht hebben om stervelingen voor ze te laten werken, om anderen hun vieze klusjes op te laten knappen, of om de autoriteiten zo te manipuleren dat ze in hun voordeel werken. Stel dat ze onsterfelijk zijn, en eeuwen de tijd hebben om hun plannen tot volle bloei te brengen. En stel je dan eens voor, dat ze ook nog eens echt een reden hebben om elkaar te bestrijden...
Vampiers zijn zo onsterfelijk, en ze hebben die macht. Al eeuwen vechten ze onderling, maar in iedere strijd zijn er bondgenoten, en in iedere strijd zijn er redenen om te vechten, ook al zijn die soms al lang vergeten of nooit relevant geweest in de ogen van degenen die de strijd nu nog, deze nacht, leveren. Maar ooit is het begonnen, met de eerste moord.
Die eerste moord leidde tot wat we nu kennen als vampiers. Voor zo lang als de mensen zich konden herinneren waren ze er geweest, ook al waren mensen zich er vaak niet van bewust. Eén van de redenen hiervoor was dat vrijwel iedere vampier zich stilzwijgend aan de tradities hield, waarvan wordt gezegd dat Caine zelf ze nog aan zijn childer heeft opgelegd. In de Europese Middeleeuwen echter, de 15e eeuw om precies te zijn, heersten sommige vampiers openlijk over stervelingen; een waar schrikbewind in sommige gevallen, een rechtmatige heerschappij in andere. Het leidde tot een openlijke opstand, een rebellie van de jongeren, die onder degenen die het zich herinneren bekend staat als de Anarch Revolutie (Anarch Revolt). Na vele jaren van nachtelijke strijd werd een alliantie gevormd, genaamd de Camarilla.
De Camarilla claimt een alles overkoepelend orgaan te zijn, en claimt dat iedere vampier lid is van deze sekte. Zij claimden echter ook dat de Antediluvians een fabeltje waren, bedacht door de Ouderen om de jongere vampiers onder de duim te kunnen houden. Als reactie hierop richtten twee andere clans, samen met een grote hoeveelheid "weglopers" van andere clans (zogenaamde antitribu), de Sabbat op.
Zij zijn van mening dat de Antediluvians bestaan, dat Gehenna echt komt, en dat het alleen voorkomen kan worden door de Antediluvians op te sporen en te vernietigen. Andere clans kozen ervoor onafhankelijk te blijven. Sommigen hechten helemaal geen geloof aan de creatiemythe waar het conflict grotendeels om draait, anderen zijn verplicht om zich buiten nachtelijke politiek te houden.
En sommigen fluisteren in achterkamertjes van salons, waar niemand anders het kan horen, onderling over een sekte die uitsluitend zou bestaan uit Ouderen, die zich hebben teruggetrokken uit de nachtelijke maatschappij. Deze geruchten blijven niets meer dan speculatie, en juist om die reden wordt de sekte, mocht hij al bestaan, de Inconnu genoemd...de "ongekenden."


De Camarilla - De Sabbat - De Onafhankelijken
De Inconnu

Paden van Verlichting
printversie in nieuw venster