Regelsysteem

"Hell, there are no rules here - we're trying to accomplish something." - Thomas A. Edison

Storyteller's noot: Het regelsysteem is door de White Wolf copyright regels niet online beschikbaar. Als je je opgeeft als speler of NPC sturen we het regelboekje naar je toe via traditionele mail en daarin staat alles wat je moet weten. Specifieke regelvragen die je mocht hebben kunnen wel altijd worden gesteld op het forum.

Het regelsysteem zoals we dat hebben ontwikkeld is van onszelf, al is het uiteraard sterk geinspireerd op de regels van White Wolf: dit is om Larp en de klassieke White Wolf regels te combineren. Minds Eye Theathre van White Wolf heeft een serie boeken voor de Live Action versie van onder andere Vampire, maar deze regelset heeft een aantal beperkingen in bijvoorbeeld speler interactie en uitwerking van conflicten die we niet zo zien zitten (zoals het gewraakte 'paper-scissors-rock' en challenges). Aan de andere kant hebben we wel een regelsysteem nodig, en Minds Eye Theatre heeft zeker een aantal goede kanten die we wel gaan inzetten, zoals subtiele handgebaren die in het spel een regeltechnisch iets aangeven maar het spel niet onderbreken op de manier dat een call dat wel zou doen.
Het uitgangspunt gaat zijn dat we zo min mogelijk regels tijdens het spel willen hebben: als we de complexiteit van de regels van Vampire kunnen verwerken op zo een manier dat het spel zonder calls, pauzes en ingrepen van spelleiders kan doorgaan zijn we tevreden.

Op al onze evenement zijn natuurlijk de huisregels geldig. Deze kun je vinden op de hoofdsite. Een extra paragraaf die speciaal van toepassing is op Lextalionis lees je hieronder.

Betrek buitenstaanders niet in je spel

Een variant op het bekende "don’t freak the mundanes". Hoewel er de laatste tijd een grote (gedeeltelijke) tolerantie is ontstaan voor subculturen hebben we andere mensen niet te storen tijdens ons spel. Dit is inclusief mensen van de locatie zelf tenzij je zeker weet dat ze binnen het spel zijn.
Maak ook niet de fout om tijdens een gevecht of intense scène dit voort te zetten buiten het aangegeven speelgebied. De consequenties van iemand die met een echt lijkend pistool in het duister met ontblote tanden het Elysium uitrolt, gromt en weer naar binnen sprint terwijl die een dolk trekt zouden nog wel eens een bezoek kunnen opleveren van oom agent, en op zijn minst resulteren in een paar heel vervelende vragen voor de Storytellers.

printversie in nieuw venster