Lexicon

Conversation should be pleasant without scurrility, witty without affectation, free without indecency, learned without conceitedness, novel without falsehood. - William Shakespeare

Vampieren hebben in de loop der tijd een aantal termen ontwikkeld betreffende hun soort, zoals elke subcultuur zijn aparte gebruiken en zegswijzen heeft. De onderstaande woordenlijst geeft een aantal van de meest gebruikte termen, hoewel dit ze lang niet allemaal zijn. De lijst is verdeeld in huidig taalgebruik (met soms de oude vorm erbij) en ‘populaire’ spreektaal. De termen zijn in het Nederlands voor zover mogelijk, en wanneer er een vertaling nodig was is het originele Engels erbij gezet voor de mensen die daar bekend mee waren.

Huidig Taalgebruik

Dit zijn woorden die je vaak tegen zult komen in conversaties tussen verschillende vampieren. Sommige zijn ingesteld om te zorgen dat ook in het gezelschap van stervelingen kan worden gepraat zonder dat er een risico is voor het breken van de Eerste Traditie, andere zijn er naar verloop van tijd ingeslopen.

Anarch: rebellen die het leiderschap van de Ouderen aanvechten en daarmee de Masquerade regelmatig in gevaar brengen.

Ancilla: een vampier van redelijke ouderdom die invloed en een domein heeft binnen een stad. Veel ancilla zijn net een stapje hoger dan jongelingen in het feit dat ze ouder zijn en hun strepen binnen hun domein hebben verdiend. Veel van hen houden posities in de stad zoals Scourge, Hoeder van Elysium of Bode; zeldzame ancillae zijn zelfs Primogen.

Antediluvian: de mythische stichters van de 13 Clans, de vampiers van de 3e Generatie die volgens de legenden in de laatste dagen zullen opstaan uit hun lange slaap en hun kinderen tot hun zullen nemen. De Camarilla acht het bestaan van Antediluvians een mythe, de Sabbat neemt ze zeer serieus en ziet ze als bedreiging. Noot: hoewel de term Antediluvian eerst refereerde naar vampiers die de grote Zondvloed hebben overleefd en de clans stichtten wordt de term nu gebruikt alle “Stichters”, inclus die aantoonbaar jonger zijn.

Archon: De zeven Justicar van de Camarilla kiezen Verwanten om ze te assisteren in hun zaken en te dienen als hun ogen en oren in het veld. Deze zonder uitzondering erg competente en sterke Verwanten kunnen spreken met zijn autoriteit en behoren tot de meest actieve Verwanten van de Camarilla, reizend van Domein naar Domein.

Book of Nod: een losse verzameling legenden en geschiedenis van de vampiers. De fragmenten vertellen het verhaal van de schepping en de eerste tijden van de soort, maar deze zijn nog nooit uitgegeven in zijn geheel. Fragmenten van dit document incluis vertalingen, competent of anderszins, circuleren in alle sociale kringen.

Beest: de verlangens en impulsen die een vampier continu dreigen te veranderen in een hersenloos monster.

Bloed: een oude term om de familie- of bloedlijn van een vampier te betitelen. Kan ook beledigend worden gebruikt ("ik geloof dat zijn bloed een beetje onpuur is...")

Bloed Band: een mystieke band tussen een vampier en andere vampier of sterveling, waarbij de persoon die het bloed drinkt zijn meerdere erkent in de vampier. Drie keer drinken op deze manier bezegelt de band en veroorzaakt bovennatuurlijke liefde en extreme loyaliteit.

Bode (Herald): Nog bekend onder de term Heraut bij de oudere Verwanten is de Bode precies dat: boodschapper en heraut voor de machthebbers van het Domein waar hij of zij vandaan komt. Zeker geen ceremoniële positie, ondanks moderne communicatie, omdat veel Ouderen hun communicatie nog ‘gewoon’ via verzegelde brieven doen en daar geen normale postbode mee vertrouwen.

Cainite: Oude term voor vampier, ontstaan uit de creatiemythe van Caine. Wordt zelden gebruikt binnen de Camarilla.

Caitiff: een vampier waarbij de clan onbekend is, of die helemaal geen clan heeft. Doorgaans zijn ze van een hoge generatie, waar het bloed van Caine te verdund is om clanspecifieke karakteristieken door te geven.

Camarilla: een sekte vampieren die als primaire doel het ophouden van de Tradities heeft, in het bijzonder die van de Masquerade.

Childe: een recent gecreëerde vampier. Een childe is het nageslacht van zijn of haar Sire. De term kan ook als belediging worden gebruikt om onervarenheid aan te duiden. Het meervoud is childer en soms wordt het Nederlandse ‘Kind’ ook gebruikt.

Clan (Geslacht): een groep vampieren die een aantal eigenschappen hebben doorgegeven door het bloed. Er zijn 13 Clans, zover bekend, allemaal opgericht door mythische leden van de Derde Generatie.

Coterie: een kleine groep Verwanten, verenigd door noodzaak of gedeelde interesses. Vaak Jongelingen die hun plek nog moeten vinden.

Creatie (Embrace): het maken van een sterveling tot een vampier.

Diablerie: het leegdrinken van een andere vampier tot het punt van dood. Vampieren van een hoge generatie kunnen zo wellicht hun generatie verlagen, met alle voordelen van dien. Diablerie is binnen de Camarilla echter streng verboden en wordt bestraft met de dood. Er zijn geruchten van zeer oude vampiers die niet langer kunnen worden gevoed door sterfelijk bloed en dus bloed van andere vampiers moeten consumeren.

Discipline: een bovennatuurlijke kracht waartoe een Verwant toegang heeft door zijn Bloed. Aanleg voor Disciplines wordt bepaald door de Clan waarvan een vampier lid is.

Domein: een gebied waar een vampier formeel invloed heeft. Dit kan zo klein zijn als een huis voor een jongeling tot een stad incluis buitenwijken voor een Prins, en houdt vaak ook jachtgebieden in.

Elysium: een plaats binnen een domein waar het verboden is om Disciplines te gebruiken of andere vampiers iets aan te doen. Dit wordt gezien als neutrale grond en ontmoetingsplek voor alle strata van politiek binnen de Clans. Operahuizen, musea en historische plekken zijn vaak Elysia.

Jongeling (Fledgling): een nieuw gecreëerde vampier die nog steeds de verantwoordelijkheid is van zijn of haar Sire en nog niet aan de Prins gepresenteerd is.

Generatie: Het aantal ‘stappen’ tussen een vampier en de mythische Caine (Kaïn). Geeft zowel prestige als mate van kracht aan.

Geslacht: zie “Clan”. Term die vooral binnen Ouderen van de Lage Landen wordt gebruikt.

Gehenna: De vampirische versie van het einde van de wereld, de Armageddon wanneer de Antediluvians op zullen staan vanuit hun lange torpor en hun kinderen weer bij hun zullen roepen om hun dorst te lessen.

Golconda: een mystieke staat van verlichting verkregen door het volgen van een pad op de meest verheven en gedisciplineerde manier mogelijk, vergelijkbaar met het Boeddhistische Nirwana. Wordt grotendeels afgedaan als mythe.

Haven (zoals in "een veilige haven"): het thuis van een vampier, waar hij of zij over het algemeen rust en bijkomt.

Honger: de aandrang om te voeden, die erger word naarmate de vampier minder en minder bloed in zich heeft. Als de honger nabij is komt het Beest dichter naar de oppervlakte.

Inconnu: een sekte vampiers die zich heeft teruggetrokken uit de politieke spelletjes van de ondoden. De sekte schijnt voor het overgrote deel te bestaan uit Methuselahs.

Justicar: de vuist van de Raad van de Camarilla. Deze Verwanten, een van elk Geslacht, worden gekozen om de woorden van de Raad te vertalen in actie. Ze staan hierin direct onder de Raad en kunnen daarmee de macht van een compleet Domein vorderen voor hun persoonlijke missies. Zonder uitzondering sterk en invloedrijk zijn dit de generaals en rechters van de Camarilla, bijgestaan door hun veldagenten, de Archons.

Jyhad: de geheime strijd tussen de generaties van de vampiers, vooral de ouderen. Zij manipuleren de jongere vampiers, hen als pionnen gebruikend in plannen en spelletjes in hun eeuwige oorlog.

Kus (Kiss): het drinken van bloed, doorgaans van een sterveling, zo genoemd omdat het extase in het doel teweeg brengt.

Lupine: een weerwolf. Bid dat je er nooit een tegenkomt.

Leven (Vitae): een oude en eufemistische term voor het bloed van stervelingen. Veel vampieren achten de term achterhaald en antiek.

Lextalionis: "oog om oog, tand om tand". De Zesde Traditie, gelijk aan onze huidige doodstraf.

Man: de rationele mens en sterveling die de vampier was voor zijn of haar creatie. Het tegenovergestelde van het Beest.

Masquerade: de eerste Traditie en de gewoonte van vampiers om zich te verbergen voor de mensheid. Ingesteld toen onder andere de inquisitie enorme aantallen Kindred wist te identificeren en vernietigen in de tijd van de heksenverbrandingen en religieuze zuiveringen.

Methuselah: Vampier die meer dan een millenium in zijn ondode staat verkeerd. Zonder meer angstaanjagende wezens, waarvan wordt gefluisterd dat ze alleen nog kunnen leven op het bloed van vampieren.

Oudere (Elder): een Vampier die drie eeuwen of meer onder zijn riem heeft. Zonder uitzondering krachtig en invloedrijk.

Pad (Path): een kunstmatige gedragscode om het Beest onder bedwang te houden; veel van deze paden zijn in de loop van duizenden jaren ontwikkeld en staan ook wel bekend als de Viae (Latijn mv. voor Paden). Hoewel de meeste Verwanten hun menselijkheid proberen te behouden is dit simpelweg niet meer mogelijk voor sommige Ouderen en is voor hun een Pad de enige methode om het Beest af te houden. Ironisch genoeg volgen nagenoeg alle Sabbat vampieren een alternatief Pad omdat ze menselijkheid bij hun Creatie overboord zetten. Hierdoor houden de de Ouderen van de Camarilla die een Pad bewandelen dit stil om te voorkomen dat er vervelende vragen worden gesteld.

Prins een vampier die een groot domein heeft geclaimd, doorgaans een stad, en deze claim kan verdedigen tegen allen die hem of haar dit domein willen afnemen. De term wordt zowel gebruikt voor man of vrouw.

Raad, de (Inner Circle): als Prins en Primogen vergaderen wordt dit meestal een Raad genoemd, maar als leden van de Camarilla het hebben over de Raad hebben ze het over de Zeven Ouderen van de Camarilla die om de 13 jaar bijeen komen om de lange-termijnspolitiek van de Sekte te bepalen en om nieuwe Justicars te kiezen. Bekenste lid van de Raad is de Ventrue Hardestadt, oprichter van de Camarilla.

Rode lijst (Red List)Rode lijst (Red List): Een lijst van Verwanten die door de Raad van de Camarilla zo gevaarlijk worden geacht dat er op hen wordt gejaagd door een apart cadre aan Verwanten, de Alastors. Vaak zijn dit Verwanten die zich schuldig hebben gemaakt aan hoogverraad, diablerie, gevaarlijke bloedmagie en satanisme; op dit moment staan er 12 Verwanten op de Rode Lijst, maar heeft in de afgelopen eeuw tussen de 5 en de 30 gezeten. Verwanten op de Rode Lijst zijn de enigen tegen wie overal en altijd ontegenzeggelijk geweld mag worden gebruikt, zelfs in een Elysium; personen op de Rode Lijst worden soms ook Anathema genoemd.

Sabbat: een sekte vampiers die sterfelijkheid en menselijkheid verwerpt en hun monsterlijke natuur niet verbergt. De Sabbat is beestachtig en gewelddadig, en ziet het als hun recht om over mensen te heersen in plaats van zich te verbergen.

Scourge: Assistent van de ordehandhaver in een Camarilla Domein, vaak de Sheriff. Doorgaans verwacht de Sheriff geweld als hij de Scourge meeneemt.

Sekte: een groep vampiers theoretisch verenigd onder een soortgelijke filosofie. De drie meest bekende sektes zijn de Camarilla, de Inconnu en de Sabbat.

Sheriff: De ordehandhaver en rechterhand van de Prins in een Camarilla Domein. Verantwoordelijk de veiligheid in het Domein en haar inwoners: in rustige Domeinen houdt dit politie-achtige taken in, maar in drukkere Domeinen hangt dit halfweg tussen een slagleider en beul. Veel ouderwetse Verwanten gebruiken het achterhaalde ‘Schout’, maar in Dorestad is Sheriff in zwang vanwege het uiterlijk en de afkomst van de huidige Verwant die de positie bekleed.

Sire: de maker van een vampier, effectief de ‘ouder’.

Torpor: een staat van bijna-dood, veroorzaakt door hoge leeftijd, ernstige verwondingen, bloedverlies, een houten staak door het hart of vrijwillige overgave aan de 'slaap van de eeuwen'. Torpor duurt langer naarmate de vampier verder van de Man verwijderd is.

Vazal (Ghoul): een sterveling die regelmatig het bloed van een vampier tot zich neemt. Dit creëert een bloedband tussen de vampier en de sterveling, die dan een uitstekende dienaar maakt.

Verwanten (Kindred): ander woord voor vampiers.

Wording (Becoming): Het moment van vrijlating, waarbij een Childe niet langer de verantwoordelijk is van de Sire. Dit gebeurt doorgaans op toestemming van een Prins van het Domein.

Populaire Spreektaal

Sterfelijke jeugdigen hebben vaak een periode van rebellie of vereenzelviging met een groep en subcultuur. Een intrinsiek deel van subcultuur is een eigen taaltje, bekend onder de term ‘slang’. Hieronder vind je de ‘slang’ of spreektaal van de jongere generaties vampiers zoals die zich in recente jaren heeft ontwikkeld.

Bankier: een vampier die exclusief voedt door het opnemen van bloed in een bloedbank of andere medische reserves. Dit bloed heeft weinig smaak, maar het stelt een vampier in staat om te overleven.

Bloedlijn: het erfgoed van een vampier, zijn of haar afstamming.

Bloedzak: een beledigende term voor stervelingen, aangevend dat hun enige doel is om als voedsel te dienen voor een vampier. Soms word ook de term ‘zak’ gebruikt, wat nog een tikje beledigender is.

Blood Doll: Een sterveling die vrijelijk bloed aan een vampier geeft, doorgaans om het plezier van de Kus keer op keer te beleven. Ze zoeken actief vampieren die hun bloed willen nemen en kunnen daarmee een vloek of een zegen zijn.

Casanova: vampiers die aan hun bloed komen door stervelingen te verleiden en gedurende seksueel contact of ander intiem middel hun bloed verkrijgen. Doorgaans doden ze hun prooi niet, maar ze maken wel gebruik van geestesbeïnvloedende Disciplines om het geheugen van hun slachtoffers te wissen.

Donor: sarcastische term voor een slachtoffer.

Happy Meal: een sterveling die van zich laat voeden terwijl die onder invloed is van geestverruimende middelen. Vaak een Blood Doll.

Junk: een vampier die uitsluitend voedt op personen die geestesverruimende middelen zoals alcohol en drugs hebben gebruikt, om zo de effecten te voelen. Vaak word aan deze term ook toegevoegd waar de vampier dan aan verslaafd is (e.g., crackjunk, cokejunk, wietjunk).

Klaas Vaak: een vampier die uitsluitend voedt van slapende stervelingen.

Koekje: een term om iemand in de problemen aan te geven, zoals in "het koekje zijn..."

Koppensneller: Diablerist, een vampier die zich voor noodzaak of plezier voedt op andere vampiers.

Rack: de belangrijkste jachtgronden van een domein of stad, doorgaans het uitgaansleven: bars, nachtclubs, coffeeshops en dergelijke.

Stalker: een sterveling die op vampiers jaagt of ze achtervolgt. In het verleden gaf het een sterfelijke jager aan, maar tegenwoordig worden ook Blood Dolls soms aangeduid als Stalkers.

Tease: vrouwelijke Casanova.

Turf: een term overgenomen van de bendes jongeren die soms grote steden plagen. Het geeft territorium of domein aan.

Vegetariër / Veganist: beledigende term voor vampiers die weigeren te voeden op het bloed van mensen en hun bloed nemen van dieren. Ook wel bekend als ‘boer’.

Verandering / Verwording: ironische term voor het moment dat een sterveling een vampier wordt.

Vlindertje: Een van de ondoden die in de hoogste regionen van de menselijke samenleving rondloopt en exclusief van beroemde en rijke personen voed.

Zweer: een vampier die een sterfelijke ziekte oploopt door bloedcontact en deze verspreidt via zijn slachtoffers. Hoewel de vampier niet zal sterven door deze ziektes is het extreem moeilijk om deze uit zijn systeem te krijgen, en bemoeilijkt het het voeden zonder de Masquerade in gevaar te brengen.

Zwerver: Een vampier die geen permanente Haven heeft, of zich exclusief voedt op de daklozen, straathoertjes en andere elementen van het laagste niveau van de menselijke samenleving.

printversie in nieuw venster