Dramatis Personae

Hieronder vind je de meeste karakters die nachtelijk Dorestad bevolken. Ze zijn gesorteerd op Geslacht op het gevolg van de Prins na, die een aparte categorie hebben; Vazallen zijn toegevoegd onder het Geslacht van hun Domitor. Bij elke beschrijving is ook een foto toegevoegd van het karakter in kwestie en de OC naam van de speler (op populair verzoek). Mochten personen zelf een leuke persoonsbeschrijving hebben van hun karakter, of iets willen aanpassen in hun beschrijving, laat het ons weten op het gebruikelijke emailadres; mocht je problemen hebben met het volledig neerzetten van je OC naam om wat voor reden dan ook, geef het ons ook even door dan halen we die weg. De beschrijvingen hieronder mogen worden gezien als binnenspels aangezien dit redelijk 'bekende' informatie is. Domein Dorestad is al jaren een stabiel Domein in de Camarilla van West-Europa, en een van de belangrijkste Domeinen van de Lage Landen; als zodanig kan een Verwant die naar Dorestad gaat vanuit een ander Camarilla Domein zonder al te veel problemen aan de onderstaande informatie komen. Dat hoeft niet te betekenen dat je alles kent, maar een aantal leden van je Geslacht en je Primogen zijn leuke details om wellicht in je achtergrond op te nemen.

Update: dit is de situatie in Dorestad na Lextalionis VI - the End to our Deception

Prins van de Stad en haar Gevolg

Laurentia van Haeften, telg uit een oud Ventrue-geslacht, regeert al meer dan twee eeuwen als Prins van Dorestad. Haar beleid wordt gekenmerkt door eerlijkheid, democratie en gelijkwaardigheid; ruimte en eerbied voor ieder individu. Met inzicht en hart voor de stad en, bovenal, de efficiëntie, charme en daadkracht die de Ventrue zo eigen zijn, is Laurentia van Haeften de graag geziene leidster van nachtelijk Dorestad en lichtend voorbeeld voor Prinsen in West-Europa die streven naar een stabiel, veilig domein. Hoewel ze geen oncoulante Prins is, is het duidelijk dat de prijs voor diegenen die haar beleid op de proef stellen de allerhoogste is en het haar niet ontbreekt aan persoonlijke middelen om die personen waar ze ook naartoe vluchten op te sporen en het Recht van de Camarilla te laten gelden.
Gespeeld door Olga Ponjee

William Vanderport is recentelijk teruggekeerd naar Holland, op verzoek van zijn Sire Laurentia van Haeften, hoewel hij al lang onder haar vleugel weg is. Hij heeft zich over het algemeen afzijdig gehouden van de politieke intrige van de nacht, maar na zijn terugkeer naar Holland is hij tegenwoordig een veel geziene gast in Elysium. Het is algemeen bekend dat hij is terug geroepen in verband met de financiële teloorgang van Dorestad en dat hij onverstoorbaar gereageerd heeft op de recente problemen in Camarilla steden in de USA. Zijn aanstelling als Prins-Regent heeft wat wrijving veroorzaakt in het Domein ten opzichte van zijn mede-Verwanten, vooral omdat hij veel Jongelingen en zelfs Vazallen schijnbaar ongeacht Geslacht aanspreekt en voor hem of namens de Prins aan het werk zet.
Gespeeld door Julian de Vries

Emilia is een Ravnos die deel uitmaakt van de entourage van de Prince. Ze is al geruime tijd in het Domein en wordt over het algemeen met rust gelaten of zelfs geaccepteerd, wat zeer ongewoon is voor leden van haar Geslacht. Ze maakt deel uit van de beveiliging van het Elysium, waarbij ze vooral zorgt voor de informatievoorziening. Deze taak neemt ze tevens op zich richting de Verwanten van Dorestad: ze weet alles dat gaande is in de stad, vooral de wat minder frisse zaken. Ze kan het over het algemeen wat minder vinden met wat ze zelf de 'high brow clans' noemt; wat haar betreft mogen dingen bij de naam genoemd worden en is actie vaak beter dan eindeloos overleg. Emilia houdt van nieuwe dingen en waardeert haar vrijheid boven alles, zoals haar Geslacht eigen is. Als deze niet in het geding is bemoeit ze zich niet met het Grote Spel; dit betekent echter niet dat ze met zich laat sollen, wat al meerdere Jongelingen en Childer hebben gemerkt. Kort geleden is ze door de Verwanten van Dorestad uit een lastige situatie gehaald toen meerdere leden van haar eigen Geslacht het op haar en haar Vazal voorzien hadden.
Gespeeld door Karijn van der Heij

Lucy Hoeksteen is al sinds de Eerste Wereldoorlog de Vazal en persoonlijke assistente van Laurentia van Haeften; ze is bij bijna elk Elysium geweest en heeft bijna elke zitting van de Primogen bijgewoond. Ze is de oudste Vazal in Dorestad en geniet een zeker aanzien van de andere Vazallen. Zelf blijft ze er koel onder en neemt deel aan de voorbereidingen van Elysia en veiligheid van haar Prins met een accuratesse en motivatie die bewonderenswaardig is. Zoals elke goede dienaar bezit ze de vaardigheid om onopvallend te zijn wanneer ze niet nodig is.
Gespeeld door Annelies van Velze

Henk Vechel is de beveiliging van de Prins als Vazal en werkt samen met Anton Vermeer. Als Anton ergens is, dan is Henk niet ver weg. Henk is nog redelijk nieuw rond de prins maar heeft duidelijk een erg goede training genoten in zijn tijd als sterveling. Het is bekend dat hij vroeger bij de dienst transport en beheer werkte met zware gevangenen en het tuig van de richel. De Prins zet Henk samen met zijn partner in als persoonlijke bescherming vanuit het bedrijf Foresight Security. Waar zij gaat, gaat Henk. Als Vazal van de prins zal Henk alles doen om haar te beschermen en hij heeft dan ook een flink arsenaal aan wapens om deze opdracht te vervullen, als de vuist van het beveiligingsteam naast Anton's leiderschap en Jan's technische expertise.
Gespeeld door Gert-Jan

Anton Vermeer is ook een Vazal van de prins van Dorestad. Anton werkt samen met Henk als persoonlijke beveiliging van de prins in opdracht van het bedrijf Foresight Security, een redelijk nieuw bedrijf in onsterfelijke termen. Anton en Henk zijn een duidelijk hoog getraind team: waar Henk gaat, staat Anton waarschijnlijk om de hoek. Anton is getraind voor dit soort werk en heeft vroeger moordenaars, verkrachters en andere gevangenen vervoerd bij de Dienst Transport en Beheer. Anton is extreem loyaal aan de prins, als je iets wilt proberen moet je eerst door hem. Natuurlijk verwacht men niet anders van een bodyguard.
Gespeeld door Simon Kort

Jan van Leeuwen heeft de dubieuze eer samen met Raymond ter Waag de juniors te zijn van Foresight's beveiligingsteam wat betreft Verwanten. Recent tot Vazal gemaakt voegt hij een technische en analystische kant toe aan het al sterke team van Anton en Henk, en daarmee is de beveiliging ook toegenomen in op het gebied van high-tech. In persoonlijke sfeer is er nog niet veel van hem bekend.
Gespeeld door Hans

Raymond ter Waag is Foresight's 'jonge' camera-expert. Zijn specialiteit ligt in het regelen dat de locatie voor elke grote bijeenkomst van de Dorestadse Camarilla van de juiste camera-dekking is voorzien. Samen met vooral Anton kennen de meeste Verwanten hem als degene die beveiligingscontrole's uitvoert bij de deur en stoïcijns achter de Prins staat als zijn gezicht niet wordt belicht door de gloed van beeldschermen.
Gespeeld door Jan-Willem Bogers

Verra Constance, de Vazal van William Vanderport, is een van de eerste Vazallen die William heeft gecreëerd bij zijn herintegratie in de Camarilla van de Lage Landen na zijn eeuwen overzees. Ze is vooral een 'regelaar' die zorgt dat het haar Domitor aan niets ontbreekt en dat zijn zaken in de sterfelijke wereld ook gedurende de dag de nodige sturing krijgen. Voor zover bekend is zij de enige Vazal die William met enige regelmaat meeneemt naar Elysia.
Gespeeld door Katinka Koopman

Carl Bakker is een Vazal van Emilia, een TV Priester die tot voor kort geleden op zondagochtend zijn preken uitzond op lokale en landelijke kanalen. Hoewel er hier en daar werdt neergekeken op zijn activiteiten is hij een lokale beroemdheid en brengen zijn programma's geld in het laatje terwijl ze een redelijk positief beeld van het Christendom achterlaten bij veel kijkers. Hij heeft zich ook in voor de gemeenschap ingezet: zo is iedereen altijd welkom in de Glazen Kathedraal te Kooten en heeft hij een grote wapeninzamelingsactie gehouden waar mensen anoniem hun spullen konden inleveren om zo het geweld op straat terug te dringen. Heel recent heeft hij echter al deze activiteiten geheel gestopt wegens een terminale ziekte, en men is op zoek naar een opvolger voor zijn succesvolle programma.
Gespeeld door Boudewijn D.


Brujah

Tom Hawkshaw in zijn eigen woorden: "Brujah. Primogen. Sheriff. You really don't need to know more. Getting on my good side is doing as damn well you're told". Tom is de vuist van Laurentia's beleid en absoluut loyaal aan haar; als Sheriff neemt hij de taak van beveiliging extreem serieus en is hierdoor soms in conflict met het beveiligingsteam van de Prins aangezien hij een indrukwekkend wapenarsenaal op zijn lichaam draagt. Recent heeft hij na een aantal maanden jagen en inzet de verrader Thomas de Witt vernietigd na de veroordeling van de Prins tot Lextalionis; ook heeft hij een team Verwanten uit meerdere steden geleid in de aanval op Fort Eben Emael en ter overstaan van Prins en Raad de oorlogsmisdadiger Hendrik van Dyke geëxecuteerd. De meest recente ontwikkeling is dat hij een Vazal heeft gevonden om de toegenomen informatie die nodig is voor de uitvoering van zijn taak beter te kunnen verwerken.
Gespeeld door Therry Tennant

Marcel van Nughteren is sinds kort Vazal van Tom Hawkshaw, en een nieuwkomer op Elysia. Zijn achtergrond ligt in Accountancy, en in die capaciteit heeft hij de niet al te makkelijke taak zich staande te houden tussen de Brujah. Hij houdt zich achter zijn laptop bezig met allerlei zaken aangaande de Sheriff, die hij dan ook zeer serieus neemt. Omdat hij doorgaans ineengedoken zit achter de voorgenoemde laptop is er nog weinig over hem bekend.
Gespeeld door Carlo Meijboom

Katja Larens, 'Kat', is een jonge Brujah die Tom Hawkshaw vaak bijstaat in de uitvoer van zijn diensten op geheel vrijwillige basis. Echter heeft ze wel een reputatie als een impulsief persoon daar ze al bijna een slaande ruzie heeft gekregen met Michael Ravenstein, één van de drie Malkavian Primogen. Hiervoor heeft ze haar excuus moeten aanbieden op orders van de Prins. Kort geleden is haar Vazal zwaar verwond en haar Haven bekend geworden bij de vijand, en ze heeft daarom door de Prins een vervangende identiteit en Haven gekregen, mede door haar inzet bij de bestorming van Fort Eben Emael.
Gespeeld door Monique A.

Alex Nieuwhuis is de Vazal van Katja Larens. Hij maakt zich nuttig met zijn contacten en zijn gemakkelijke omgang met zowel andere Vazallen als Verwanten. Hij is wat nonchalant en drukt zijn bloedband meer uit in genegenheid dan blinde gehoorzaamheid.Hij is zwaar verwond tijdens de onregelmatigheden in Dorestad van Juli 1999 en alleen interventie van Tom Hawkshaw en Arlette van Kooten heeft hem gered. Ook hij heeft, net als zijn Domitor Katja, een nieuwe identiteit en woonstee gekregen van de Prins.
Gespeeld door John Heerens

Marie Nooitgedagt is een jongere Harpij, zelden in Elysium tenzij het ergens trendy is. Ze is de laatste tijd politiek actiever aan het worden, maar is ondanks haar feestmentaliteit niet te onderschatten gezien haar scherpe tong en overdonderend sarcasme. Ze is een tegenstander van Vazallen op de manier die de meeste Verwanten hanteren en houdt zich uitsluitend bezig met sterfelijke contacten. Ze helpt op het moment de jonge Rotterdamse Brujah die bekend staat als "Dark Ivy" met het doel om het tanende nachtleven van Dorestad een nodige reputatieboost te geven.
Gespeeld door Jessica de Wit

Debby is een opvallende verschijning. Met haar voorkeur voor punk en felle kleurtjes, kleurt ze de achterbuurt van Dorestad. Via haar kan je een aantal dingen regelen die het daglicht niet kunnen verdragen. Ze heeft problemen gehad met een aantal sterfelijke jeugdbendes, maar deze lijken alweer te zijn gaan liggen zeker nu een van deze jeugdbendes hardhandig door de Camarilla uiteen is geslagen nadat ze in verband werden gebracht met manipulatie door 'de vijand'.
Gespeeld door Cora Korsman

August Bassett is een Ancilla uit Gent die ook na de Tweede Wereldoorlog in Dorestad is komen wonen. Hij heeft aanzienlijke vechtcapaciteiten en wordt nog wel eens ingezet door Tom als het echt fout dreigt te gaan. Daarnaast staat hij bekend als geleerd man, en hij is een klassieke vorm van de Brujah die gelooft dat perfectie van lichaam samengaat met perfectie van geest. Vooral psychologie is een passie, en hij voert in het Elysium geregeld debatten met iedereen die maar mee wil discussiëren.
Gespeeld door Wim Dammans

Claes-Jonathan Hofsteede-de With, “CJ” voor zijn vrienden, is de meest Ventrue-achtige Brujah die veel Verwanten ooit hebben ontmoet. Als Nouveau Riche heeft hij aanzienlijke monetaire belangen in Dorestad vanaf het begin van de jaren '90, en hij is dan ook vaak te vinden in het gezelschap van Marck Quist en Roland ten Cate. Om een mogelijke breuk van de Maskerade te voorkomen is kort geleden zijn bouwbedrijf onder toezicht gekomen van leden van Geslacht Ventrue op verzoek van de Prins, maar hij heeft ook nog een paar kleine bedrijfjes onder zijn hoede, zoals een autorace stal en gaat onversaagd door met het uitbreiden van zijn invloeden. Mits hij binnen niet al te lange tijd aantoont de Maskerade hoog te kunnen houden wordt verwacht dat 'zijn' bedrijf het nieuwe stadion van FC Dorestad voor zijn rekening mag nemen.
Gespeeld door Bas Arbouw

"Dark Ivy" heeft al bij menig Verwant voor verbaasde blikken bezorgd. Nauwelijks de status van Kind ontstegen heeft ze al aanzienlijke invloeden in het Rotterdamse uitgaansleven en heeft ze op verzoek van Prins Stefan van Domein Rotterdam aangeboden in Dorestad hetzelfde te doen. Duidelijk is in elk geval dat ze ambitieus en gedreven is: ze is enthousiast begonnen aan het verbeteren van discotheek de Plaza en boekt hierin al bescheiden successen, bijgestaan door andere leden van haar Geslacht.
Gespeeld door Linda de Froe

Barry van Lennep, koerier van de Camarilla, is een vrij nonchalant lid van Geslacht Brujah, die recent op kwam dagen op een aantal Elysia. Bekend is dat hij autocoureur was en dit in elk geval nog altijd een passie van hem is. Hij is in Dorestad om mogelijk nieuwe contacten op te doen en wellicht een garage te vinden waar hij zijn auto's kan onderbrengen en onderhouden. Ook heeft hij aangegeven op bepaalde manieren Maskeradegevoelige zaken te kunnen verduisteren of laten verdwijnen.
Gespeeld door Willem Monsuwe

Fred was tot voor kort een vaste aanwezigheid van de Brujah clan in Dorestad; hij heeft wat vreemde ideeën maar is redelijk relaxed onder Jongelingen en woonde regelmatig Elysia bij. Hij lijkt recent van de aardbodem verdwenen te zijn en is sinds de onlusten in Dorestad in elk geval niet meer gezien.
Gespeeld door Richard Luys

Marcel van den Berg kent de twijfelachtige eer om het enige lid te zijn van Geslacht Brujah waar Tom een hartgrondige hekel aan heeft. Marcel gaf al vroeg bij zijn introductie in Dorestad aan dat hij 'Vanderports man' was, en zijn duidelijke dienst en loyaliteit naar de Prins-Regent hebben zijn relatie met zijn Primogen geen goed gedaan. Hij kleedt zich als een lid van de metal-underground en kan goed met wapens omgaan, maar gesprekken met hem geven de indruk dat hij ouder is dan zijn uiterlijke verschijning doet vermoeden.
Gespeeld door Dennis van Dijk

Gangrel

Jack Stephens, ook wel bekend als Black Jack, is de Gangrel die de dubbelrol van Primogen en de facto Scourge vervult binnen het Domein Dorestad. Nog meer dan Tom Hawkshaw is hij een man van weinig woorden, en vormt hij daarmee het perfecte complement voor de Sheriff. Hij hult zich over het algemeen in legerkleding en komt erg nonchalant over op het eerste gezicht. Hij is waarschijnlijk een van de jongste Primogen die er tot nog toe in de Raad van Dorestad heeft gezeten.
Gespeeld door René van den Berg

Oriana van Esh, het "kattenmeisje", is een Gangrel die nog maar een ppar keer in Elysium is gezien. Ze is gepresenteerd en sindsdien patrouilleert ze als zwever de buitenwijken en braakliggende industrieterreinen rond Dorestad. Dit is een punt van spanning tussen Jack en Roland ten Cate, aangezien ze technisch gezien zijn Domein schendt, maar de algemene veiligheid is nog altijd iets wat voorgaat en daarom staat dit probleem op een laag pitje. Ze is ook een van de Verwanten geweest die Dorestad en Eben-Emael hebben geschoond van de vijand.
Gespeeld door Tineke Bolleman

Charlotte Eeuwes is een jongere Gangrel die net als Oriana van Esh de buitenwijken van Dorestad patrouilleert. Ze spendeert veel van haar 'vrije' tijd in de Oranjebuurt, waar ze haar Haven heeft, en kwam voorheen zelden in Elysium. Ze zoekt bijstand in haar jarenlange strijd tegen de verloedering van 'haar' buurt, zeker nu daar de laatste huurwoningen worden afgestoten door de woningstichting, en is hierdoor politiek actief geworden.
Gespeeld door Kim Vlietman

Samantha Jones staat bekend om haar reislust. Als min of meer ongebonden Gangrel reist ze van land naar land en Domein na Domein op zoek naar interessante opgravingen en kunstvoorwerpen. Ze is buitengewoon gehecht aan haar zwaard en draagt voor de rest altijd een serie snuisterijtjes bij zich samen met haar praktische kleding. Ze heeft in het verleden tezamen met onder andere Tom Hawkshaw assistentie geleverd in het verwijderen van Giovanni uit Domein Amsterdam, en is als zodanig welkom in Domein Dorestad. Wel is ze al meerdere malen in de problemen gekomen door haar schijnbaar roekeloze en impulsieve optreden om problemen op te lossen, en het heeft Tom Hawkshaw aardig wat moeite gekost om haar uit het vaarwater van de Vorstin van Dorestad te houden.
Gespeeld door Harma Lever

Jen McCarthy is een onfortuinlijke Jongeling, terecht gekomen in Dorestad nadat haar Sire nabij het Domein ogenschijnlijk gevangen is genomen of vernietigd door de vijand. Ze is voorlopig ondergebracht in het Domein totdat het lot van haar Sire, die naar verluid een compleet 'pack' heeft afgehouden tijdens haar ontsnapping naar de stad, bekend is geworden. Ze is zelf een inwoner van Australië, maar haar Sire was van origine een Nederlandse Kolonist waardoor ze zich nu in Europa bevindt.
Gespeeld door Yedda Koopmans

Malkavian

Christiaan Ravenstein is één van de Malkavian drieling die de Raad van Primogen vertegenwoordigt in Dorestad. Ze hebben met zijn drieën één stem in de Raad, en daarin lijken ze het altijd met elkaar eens te zijn. Van de drieling is Christiaan de persoon die het meest rustig en bedachtzaam overkomt, maar stille wateren kunnen diepe gronden hebben, en je weet nooit wat er onder de oppervlakte verstopt kan zitten. Christiaan voelt zich zeer verbonden met zijn broer en zus, en houdt ze daarom ook graag in de gaten. Hij houdt er daarnaast van om personen om hem heen te observeren.
Gespeeld door Peter van der Sluijs

Diana Ravenstein is een van de Malkavian drieling die de Raad van Primogen vertegenwoordigt in Dorestad. Ze hebben met zijn drieën één stem in de Raad en ondanks dat Diana zich tot voor kort niet meer verbaal uitliet sinds haar Embrace, lijken ze het altijd met elkaar eens te zijn. Zij is een groot liefhebster van klassieke muziek en opera en ze gaat daarom met haar oom regelmatig naar een klassiek toneel- of muziek stuk. Door haar gebruikelijke stilzwijgen en ouderwetse voorkeuren kan ze nogal saai overkomen in tegenstelling tot haar broers. Ze is in het Elysium kort geleden in elkaar gestort met pijnlijke visioenen, tezamen met twee anderen van haar Geslacht, maar dit heeft haar functioneren als Primogen niet in gevaar gebracht.
Gespeeld door Cora Korsman

Michael Ravenstein is de jongste Malkavian drieling die de Raad van Primogen vertegenwoordigt in Dorestad. Ze hebben met zijn drieën één stem in de Raad en lijken het altijd met elkaar eens te zijn. Michael is echter wel degene die het snelst praat. Hij reageert snel en vaak fel in vergelijking met zijn broer. Aan de andere kant kan hij ook totaal stilzwijgen; dit maakt hem minder voorspelbaar. Evenals zijn zus is hij ook een liefhebber van muziek, maar hij verkiest moderne muziek boven klassiek. Verder brengt hij zijn tijd vaak door in de Tbs-kliniek. Hij lijkt zich hier de laatste tijd teruggetrokken te hebben: sinds de Elysium-nacht in Arcadia heeft hij zich niet meer in het openbaar vertoond.
Gespeeld door Alexander Holwerda

Nicolai Ravenstein is de geheimzinnige Sire van de Malkavian Drieling, en was voor hen Primogen van het Geslacht van de Maan. Hij leidde een teruggetrokken bestaan, nog altijd in Dorestad, en kwam zelden naar sociale gelegenheden, behalve om de Prins te dienen in een adviserende capaciteit. Met de toename van het aantal leden van het Geslacht van de Maan is hij weer een actiever sturende rol gaan spelen en treedt hij op als stabiliserende factor binnen zijn Geslacht.
Gespeeld door Michel Manschot

Maria Ravenstein was een jonge vrouw, in Dorestad om een stuk van haar verleden te ontsnappen en een nieuw leven op te bouwen. In plaats daarvan stierf ze op de trappen van het Elysium toen Thomas de Witt haar illegaal tot een Verwant maakte in schijnbaar een daad van passie. Ze wist omdat het tegen de zonsopgang liep ternauwernood te ontsnappen, maar is de avond daarna alsnog opgepakt en naar Elysium gebracht. Daar is beslist over haar lot, en besloten is na veel discussie haar niet te veroordelen tot Lextalionis maar haar toe te wijzen aan de Malkavian Primogen om haar te leren over de nachtelijke maatschappij in Dorestad; kort daarna werd haar 'ware' Sire Thomas wel vernietigd. De begeleiding door de familie Ravenstein werpt zijn vruchten af: zeker de laatste tijd komt ze veel zelfverzekerder over, alsof ze in zo'n korte tijd helemaal haar draai binnen het Geslacht van de Maan heeft gevonden, incluis het veelzeggende adopteren van de achternaam 'Ravenstein'.
Gespeeld door Martine Vernooy

"Sofietje" is de Vazal van Diana Ravenstein. Ze is nog maar een aantal keer in het Elysium geweest, al is uit haar gedragingen te merken dat ze al langer bekend is met de Drieling. Haar kleding en gedrag zijn die van een jong meisje, ondanks het feit dat ze onder haar popachtige kleding en make-up een jonge vrouw is. Bij het Elysium in kliniek Arcadia werd duidelijk dat Sofietje en hoofdzuster Arlette van Kooten één en dezelfde zijn; zo diende ze kort geleden tijdens de vijandelijkheden in Dorestad op als noodhulp om het leven te redden van de Brujah Vazal Alex. Haar belangrijkste 'functie' blijft echter die van Diana's 'porseleinen pop'.
Gespeeld door Kelly Philips

Jessica Hudson is een recent teruggekeerd lid van het Geslacht Malkavian. Ze is erg ordelijk en heeft in de korte tijd sinds haar hernieuwde presentatie zich nuttig gemaakt in het oplossen van een aantal problemen voor het Domein en de beveiliging ervan. Ze is inmiddels bezig haar oude contacten weer te activeren en haar invloed te herbouwen, en kent al beperkt succes in het beïnvloeden van lokaal journalisme ten behoeve van de Maskerade. Haar voorzichtige doch nette optreden in enkele mogelijk problematische situaties is niet onopgemerkt gebleven.
Gespeeld door Yasmijn Yagtenberg

Audrey Stark, afkomstig uit Engeland, is een Kunstenares die haar galerie recent van Newcastle naar Dorestad heeft verplaatst met hulp van de familie Ravenstein. Bekend is dat ze sterfelijke familie heeft of had in Dorestad, en hoewel haar presentatie niet vlekkeloos verliep hoopt ze zich nuttig te maken in het Domein wat ze als sterveling ook haar thuis noemde.
Gespeeld door Ellen van Vugt

Tom Hinkel is de Vazal van Audrey Stark. Hij is door Nicolai Ravenstein gevraagd om over te komen uit Engeland om haar te ondersteunen in Dorestad. Hij is een enkele maal geïntroduceerd aan de Verwanten van Dorestad in Arcadia, waar het duidelijk werd dat hij ook een instrument bespeelt. Voor de rest zorgt hij voor de sterfelijke zaken rond de gallerij van zijn Domitor.
Gespeeld door Coen de Moor

Damian Voorhuis is een jonge Verwant uit Domein Rotterdam. Het meest opvallende is zijn schijnbaar brede inzetbaarheid in Dorestad: hij is in zowel Eben Emael als de onlusten in Dorestad ingezet, en kleed zich op gelegenheden afwisselend heel netjes en compleet naar de gothic subcultuur. In Rotterdam is hij in elk geval bekend in het uitgaansleven en hij lijkt het in Dorestad goed te kunnen vinden met vooral de leden van Geslacht Brujah.
Gespeeld door Bjorn Rub

Project Nimrod, of "Maverick" zoals de Sherif hem noemt, werd gepresenteerd als een cadeau aan de Prins te Dorestad. Nimrod is een "werktuig" van de Camarila en is "geprogrammeerd" om de tradities te eren en in stand te houden. Daarnaast is hij geprogrammeerd met een stel leefregels die veel overeen komen met de wetten van robotica zoals opgesteld door Isaac Asimov. Over Nimrods verleden is weinig tot niets bekend, maar er zijn vermoedens dat hij een ex-militair is; dit door zijn ruime colectie aan wapens en militaire kledingkeuze - hoewel dit ook door zijn programmering kan komen.
Gespeeld door Martijn Ketelaars

Johannes Violier is een recentelijk naar Dorestad gekomen jongeling van het geslacht van de Maan. Op het eerste gezicht is hij, gehuld in zijn bruine jasje en grijze overhemd, een nogal saaie verschijning. Wie met hem een gesprek aangaat zal al snel in een eindeloze discussie terecht komen over de loop van tijd en het lot, dingen waar hij van beweert ze te zien en er in te reizen. Ondanks dat dit over het algemeen wordt afgedaan als hallucinaties en het gebrabbel van een gek gaan er geruchten dat hij altijd in Domeinen arriveert op het moment dat daar iets groots te gebeuren staat, en ook in Dorestad bleek dat waar te zijn: Johannes kwam aan in de nacht van de eerste aanval op de stad.
Gespeeld door Niels Molenbroek

Samuel lijkt het meest directe lid van het Geslacht van de Maan in de stad die zich in recente tijden heeft gepresenteerd. Zijn presentatie zette de toon reeds: hij gaf aan in Dorestad te zijn omdat zijn visioenen hem hierheen hadden begeleidt zijn open en duidelijke beschrijving van wat er volgens Tom 'mis met hem was' won onmiddellijk respect. Het feit dat zijn voorspellingen ook samenvielen met die van andere leden van zijn Geslacht hebben, voor nu, hem een stabiele aanwezigheid gegeven in de stad.
Gespeeld door Bas van Veghel

Nosferatu

“Ralph” is de Nosferatu Primogen. Hij is een vaste aanwezigheid in Elysium, waar hij doorgaans weggedoken in een oud windjack bezig is met zijn onafscheidelijke laptop. Geruchten gaan dat hij jonger is dan zijn ambt doet vermoeden, maar Ralph is notoir moeilijk uit te horen. De laatste tijd is hij, zoals van hem wordt verwacht, een goede bron van informatie over de stand van zaken in de stad, omliggende Domeinen en zelfs de wereld. Hij heeft echter ook een tactisch inzicht in verdediging van het Domein aan de dag gelegd en zelfs een aantal offensieve plannen. Hij heeft zeker de laatste tijd een goede werkrelatie opgebouwd met veel van de aanwezige Verwanten, vooral met de overige leden van de Raad.
Gespeeld door Nico Augustin

Ernest Oldeheuvel komt sinds kort met enige regelmaat naar Elysia, en zijn expertise als informatieverzamelaar is al meerdere malen ingezet. Net als Ralph is hij notoir moeilijk uit te horen over zichzelf, al des te meer over andere Verwanten en de situatie in de wereld van de Camarilla. Hoewel nog wat onervaren met de 'hands on' benadering is Ernest een capabele rechterhand voor de nu zo druk bezette Ralph, zeker na het verlies van een van de belangrijkste Vazallen van het Geslacht, Johan Verbrugge.
Gespeeld door Michael Markies


Tremere

Steve Martel ("Spreek uit mar-tel") is de Primogen van de Geslacht Tremere. Hij zit pas een jaar of 5 in deze positie, sinds zijn voorganger onder mysterieuze omstandigheden verdween. Steve ziet er uit als een statige man van begin dertig, en is vrijwel altijd gekleed in zwarte, vrij luxe kleding. Steve praat op een rustige, haast afgemeten toon met iedereen. Het is onduidelijk waar Steve zijn geld mee verdient, maar er gaan geruchten dat hij er redelijk warmpjes bij zit. Veel van zijn aandacht in recente tijden is uitgegaan naar het nieuwe hoofdkwartier van zijn Geslacht in Dorestad, en de vernietiging van zijn persoonlijk assistent Esther Lenora Bon door twee leden van Geslacht Gangrel heeft het hem er niet gemakkelijker op gemaakt.
Gespeeld door Jan-Willem Koudijs

Lara van Straten is een duistere verschijning, die afstandelijkheid en gevoelloosheid uitstraalt en waar niemand echt hoogte van krijgt. Ze gedraagt zich altijd correct tegenover anderen, houdt zich goed aan de Tradities en is vrijwel altijd met een grote zware tas onderweg die vol tijdschriften en boeken zit. Ze brengt erg veel tijd door in onderzoek en studie, en is hierdoor zelden aanwezig op Elysia, behalve op last van haar Primogen.
Gespeeld door Renske Koenders

Eric Peel, Oudere van Geslacht Tremere te Domein London, bezoekt op dit moment de leden van zijn geslacht in Dorestad. Zijn agenda is onduidelijk, maar hij laat zich hier en daar kritisch uit over leden van zijn Geslacht en andere leden van de Camarilla van Dorestad en wordt daarom door veel anderen gezien als een vervelende blinde vlek binnen het politieke spel.
Gespeeld door Wietse Verhoeven

Arthur de Witt is een nieuw lid van Geslacht Tremere binnen Dorestad, overgekomen uit Domein Amsterdam. Ondanks zijn jonge uiterlijk straalt hij geduld en berekendheid uit. Toch is hij uiterst prettig in de omgang en bij vlagen bijna charmant te noemen. Deze eigenschappen hebben misschien bijgedragen aan het feit dat hij op de kandidatenlijst heeft gestaan om Hoeder van Elysium te worden. Voor zijn aanwezigheid in Dorestad heeft hij veel gereisd, maar hij heeft een langere periode in Amsterdam gewoond als uitbater van een klein occult boekwinkeltje, "De Vlucht van de Lotus", voor dit jammerlijk afbrandde. Zijn expertise ligt niet, zoals bij de meeste leden van Geslacht Tremere, in de toepassing van Thaumaturgy, maar het experimenteel gebruik van Auspex, wat tot nu toe wisselende resultaten kent.
Gespeeld door Jan van Doren

Salimah van Tongeren is een Nederlandse, bekeerd tot de Islam en werkzaam in het onderwijs, en daarmee des te opvallender. Als Vazal van Steve Martel is ze doorgaans in het Elysium aanwezig en recent gevraagd door Regina Hvidt en Isabel Fraser Lovat om hen bij te staan om een uitvinding van de 20e eeuw te begrijpen genaamd de 'computer'... Binnen het Elysium is ze een gewaardeerd consultant voor Foresight en een aantal van de meer computer-geörienteerde
Verwanten.Gespeeld door Yvonne

Samantha Aloïse Wijchen is een enigma. Duidelijk is dat ze de Childe is van een invloedrijke Tremere; hoewel ze in Veenendaal woont zal ze voorlopig in Dorestad werken om het Geslacht daar te assisteren. Ze draagt de status van Jongeling, maar hoe oud ze echt is is geen algemene kennis en over haar vaardigheden is ook niets bekend. Wat wel bekend is, is dat de Prins haar toestemming heeft verleend om in de stad te verblijven.
Gespeeld door Sanne B.

Jericho Irfin arriveerde kort geleden uit de Verenigde Staten in het Domein. Zijn thuisbasis in New York is na de onlusten aan de Oostkust te gevaarlijk om naar terug te keren, en zijn aanwezigheid in de stad heeft iets te maken met het feit dat in de Nederlanden klaarblijkelijk een onderdeel van het Camarilla tegenoffensief wordt georganiseerd. Voor het moment is hij een welkome bron van informatie over de situatie aldaar.
Gespeeld door John van den BosToreador

Antoinette Louise Berrier komt van oorsprong uit Domein Parijs waar ze is verworden door haar Sire onder het bewind van Prins Francois Villon. Na verloop van tijd is ze met haar Sire eerst naar Amsterdam gegaan en later naar Dorestad toen haar Sire daar Primogen werd. In die periode heeft ze een grote collectie kunst opgebouwd en een aantal gallerijen in Amsterdam naast sterke invloeden op de Beurs. In 1978 volgde ze haar Sire op als Primogen van Domein Dorestad, en in die periode maakte ze ook haar Persoonlijke Assistent Julia Nachtegaal tot Vazal. In de afgelopen jaren heeft ze zich een competent Primogen bewezen in de afhandeling van problemen, met kort geleden de situatie Thomas de Witt en de zaak Fournout. Kort geleden is het langstaande verzoek tot Creatie ingewilligd door Prins Laurentia van Haeften en is Julia Nachtegaal het eerste Childe geworden van Antoinette. Haar stijl is elegant en chique te noemen en ze heeft oog voor detail; ook bezit ze tegenwoordig naast haar oudere invloeden het internetbedrijf @rt, waar kunst online kan worden aangeboden en verkocht, en een serie kleine boekhandels. Ook is bekend dat ze soms nog buiten het Domein verblijft, zoals recent een korte vakantie in Domein Parijs tesamen met haar Childe en protege.
Gespeeld door Suzanne de Wit

Julia Nachtegaal is het jongste lid van de Verwanten te Dorestad. Als eerste Childe van Antionette Louise Berrier vervulde Julia tot voor kort nog altijd de positie van Personal Assistant; ze heeft in de Vazal Eddy Verstraeten inmiddels een opvolger gevonden. Ze is zelden ver te vinden van de zijde van haar Sire, maar is de status van mode-accesoire ontstegen. Door haar uitbreidde vooropleiding van ruim 18 jaar als Vazal is ze zich razendsnel nuttig aan het maken voor het Domein, zelfs meer dan een aantal Jongelingen en de Ancillae, een ontwikkeling die haar Sire agressief ondersteunt.
Gespeeld door Simone Guijt

Edward Verstraeten is eigenaar van een boekhandeltje en voorheen de Vazal van Kaleb John Mandeville. Geholpen door zijn militaire achtergrond demonstreerde Edward competentie en daadkracht in enkele noodsituaties, en viel daarmee op bij Julia Nachtegaal. Zij was op zoek naar een persoon om haar positie als Personal Assistant over te nemen voor haar Sire, en na het gedwongen vertrek van Kaleb naar Baltimore werd Edward, nu 'Eddy', als Vazal liefdevol overgenomen door Antoinette Louise Berrier. Hij is inmiddels ingetrokken bij zijn Domitor en lijkt zich zonder al te veel problemen geheel aan de nieuwe situatie te hebben aangepast.
Gespeeld door Rick Boeve.

Michelle du Croix is een Toreador Jongeling recent aangekomen uit Nijmegen. Ze heeft geen Sire en haar positie was dan ook zeer precair; ze ontving echter de bescherming en steun van Primogen Berrier en heeft hierdoor zich kunnen vestigen in Dorestad. Haar presentatie voor de Prins is inmiddels verlopen en ze is geaccepteerd als lid van de Camarilla in het Domein; ook heeft ze het een en ander aan invloeden vergaard in het uitgaansleven en gebruikt deze nu om haar binnenkort te openen exclusieve sex-club "De Paradijsvogel" te promoten.
Gespeeld door Annet

Jasmijn Rozedoorn is een Ancilla van het geslacht van de Roos in Domein Dorestad. Ze bezit sinds een aantal jaren een fotostudio in het centrum van Dorestad, en als ze geen exposities verzorgt buiten Dorestad is ze vaak te vinden in het Elysium of in de schouwburg. Gedurende de afgelopen tijd heeft ze zich sterk ingezet voor de stabiliteit van het Domein tot en met het persoonlijk uitschakelen van enkele personen die de vrede in het Elysium bedreigden. Ook vervult ze al meerdere Elysia de positie van Hoeder, hoewel ze het ambt nog niet formeel toegewezen heeft gekregen.
Gespeeld door Judith Slagt

Jan Wesselink is de trouwe Vazal van Jasmijn Rozendoorn. Zijn taken bestaan vooral in haar assisteren in het regelen van Elysia, van het aannemen van jassen tot het escorteren van de dames met een paraplu in geval van regen. Hoewel zijn achtergrond nog onbekend is bij de Verwanten van de stad valt er over zijn decorum niets te klagen, en hij is in alle stilte een goed compliment voor zijn druk bezette Domitor.
Gespeeld door Roland van der W.

Erszebeth de Markezaer komt origineel uit Domein Amsterdam, maar woont regelmatig Elysia bij in Dorestad, en bezit hier ook een atelier en expositieruimte. Ze heeft al ruim een eeuw een uitstekende reputatie als kenner van goede juwelen, en ze is een zeldzame Toreador in haar waardering voor de talenten van mensen in plaats van hun uiterlijke schoonheid. Ze kleedt zich netjes maar aan de praktische kant en is bijna altijd vergezeld van haar trouwe Vazal, Gabriel Verkerk. Ze is al een lange periode niet meer gezien in het Domein, en na de vijandigheden in de stad wordt er gevreesd voor haar voortbestaan.
Gespeeld door Marjolein Prijs

Gabriel Verkerk is de toegewijde dienaar van Erszebeth de Markezaer. Hoewel zijn herkomst niet compleet bekend is, is het wel bekend dat hij een zeer oude Vazal is, en buitengewoon bedreven in het ondersteunen van zijn meester. Naast praktische kennis van het kleermakersvak regelt Gabriel heel het huishouden van mevrouw de Markezaer, en is hij naast haar dienaar ook haar vertrouweling, steun en toeverlaat.
Gespeeld door Bas van Veghel

Kaleb John Mandeville is een Engelse Toreador die zeer bereisd is. Als academicus en boekenverzamelaar is hij vrij zeldzaam in het Geslacht Toreador, maar hij waardeert schoonheid op zijn geheel eigen manier. Recent is hij in opspraak gekomen door het mogelijk overmatig voeden op een sterveling; hoewel dit zelden een probleem hoeft te zijn was de sterveling in kwestie een sterfelijk familielid van Roland ten Cate, en tengevolge van die en andere fouten die hem zijn aangerekend is hij door zijn eigen Primogen naar Baltimore gestuurd om aldaar de Camarilla te dienen in verdediging van de Oostkust.
Gespeeld door Richard de Geest

William Thornton is een recente aankomst in Dorestad, daar vooral naartoe getrokken om een aantal vreemde zaken in de stad uit te zoeken. Hij interesseert zich voor toneelzaken en heeft zich verdiept in de problematiek rond het toneelstuk "De Glorie van Altenstadt" dat voor nogal wat opschudding heeft gezorgd. Hij is de Domitor van de acteur Paul van Varseveld.
Gespeeld door Micha T.

Paul van Varseveld is door William Thornton de wereld van de Verwanten binnengehaald, vooral als contact in de theater wereld. De Glorie van Altenstadt, het toneelstuk dat schijnbaar zoveel van de geheimen van de Verwanten te grabbel gooide, blijft zijn primaire bezigheid, en na zoveel maanden lijkt er nu eindelijk schot in de zaak te zitten.
Gespeeld door Gavin Treep

Marlies Otte is een al wat oudere Toreador Artiste, een zeldzame Verwant die het talent tot kunst behouden lijkt te hebben bij haar Verwording. Haar kunst heeft vele Elysia al versierd, en ze heeft alles al geprobeerd van Performance Art tot Moderne Kunst. Recent komt ze meer in Elysia en lijkt ze zich te gaan mengen in het onleven in Dorestad. Recentelijk heeft ze aan invloed en reputatie ingeboet toen haar Sire, Thomas de Witte, voor het breken van de Tradities is veroordeeld tot Lextalionis. Hoe haar verdere acties gaan zijn wordt met veel interesse gadegeslagen door de Verwanten van Dorestad.
Gespeeld door Judit S.

Ventrue

Roland ten Cate is de Primogen van Clan Ventrue en een van de oudste aanwezige leden van de Camarilla van Dorestad. Zijn bestaan is intrinsiek verbonden aan het bestaan van Dorestad daar zijn familienaam onder stervelingen bekend is als Ten Cate Textiel, een keten winkels, groothandels en productiecentra in en om Dorestad en een van de belangrijkste economische belanghebbers bij het succesvol doorstarten van de kwakkelende stad. Het bedrijf wat hij van dag tot dag door zijn sterfelijke familie laat leiden staat bekend om haar uitstekende salarissen en goede familiewaarden, hele gezinnen aan zich bindend door sponsoring van scholen, opleidingen, jeugdsport en stageplekken. Er is wat ophef geweest over familie en Vazal, Desiree Paulette ten Cate, maar inmiddels lijken de zaken weer geheel tot rust gekomen. Toen de Camarilla van Dorestad een commandocentrum nodig om de onlusten te beteugelen bleek het Roland ten Cate te zijn die namens Prins en Primogen meerdere noodlocaties beheerde.
Gespeeld door Richard Noorlandt

Desiree Paulette ten Cate is een Vazal van Roland ten Cate en tevens verre familie van hem. Desiree is het prototype 'braafste meisje in de klas' en is zowel hardwerkend als ambitieus, wat haar een goede opleiding en uitstekende baanvooruitzichten heeft opgeleverd. Haar eerste dagen als Vazal waren echter niet zonder incident, daar ze bij toeval werd ontvoerd door een groep stervelingen van een extreme natuurbeschermingsgroep die zo dachten Ten Cate Textiel onder druk te kunnen zetten. Een reddingsactie van Verwanten op aandringen van zowel Roland als Laurentia ontzette Desiree na een moeilijke periode gevangenschap en voorkwam dat de ontvoerders grote media-aandacht trokken.
Gespeeld door Jolanda de Waal

Yasmijn Molenaar is de primaire assistent en Vazal van Roland ten Cate. Ze is een ware work-a-holic: 's nachts is ze spil binnen het netwerk van informatie van Roland ten Cate, en overdag heeft ze een drukke baan als 'Executive' bij Ten Cate Textiel, waar haar taak het verkrijgen van informatie van velerlei afdelingen. Ze is daarmee zeer goed geinformeerd over het sterfelijke en onsterfelijke bestaan van de inwoners van het Domein; geruchten zijn dat ze dit in het verleden heeft gedaan voor een of meer inlichtingendiensten, maar voor nu is ze een trouwe medewerker van Ten Cate Textiel.
Gespeeld door Yedda Koopmans

Marck Quist is een sterk gedreven lid van Geslacht Ventrue. Hij komt origineel uit Engeland maar meegekomen in de nasleep van de invasie van Normandië in de Tweede Wereldoorlog, en heeft zich omgevormd tot productief lid van de Camarilla. Hij heeft aanzienlijke financiële belangen in Dorestad, vooral in investeringen, en volgt net als zijn mede-Ventrue een politiek van het behouden van de economische kracht in Dorestad; zijn grote kracht zit vooral in diversificatie en risicospreiding. Hij is daarnaast een groot fan van FC Dorestad met een jaarabonnement en een supporters-sjaal die bij elke outfit lijkt te passen, en in dat opzicht compleet 'ingeburgerd'.
Gespeeld door Vincent den Boer

Isabel Fraser Lovat is een Britse dame van stand en gedraagt zich als zodanig. Ze is een graag geziene gast in Elysium als Ancilla en is van onbesproken gedrag. Ze staat bekend om haar juridische adviezen en haar grote kennis van literatuur. Ze heeft kortstondig na de straf van Thomas de Witt als ad-interim Hoeder van Elysium gefunctioneert, maar ze koos ervoor de positie niet verder te ambieren. Voor het moment is ze de regelmatige compaan van de Zweedse Ventrue Oudere Regina Hvidt.
Gespeeld door Manon Gelens

Regina Hvidt, Oudere van Geslacht Ventrue uit het Domein Stockholm is een oude bekende van Laurentia en daarmee nog altijd te gast in het jubileumjaar van de Prins. Ze verblijft al een aantal maanden in de stad maar lijkt erg content met het bijstaan van de Jongeling Marius en lange discussies met andere Verwanten in de stad. Er begint echter wel wrijving te ontstaan tussen Emilia en Regina, daar Regina erg geinteresseerd lijkt in de Vazal van Emilia, de priester Carl Bakker.
Gespeeld door Jenny Almstedt

Elizabeth Stuart is formeel geen inwoner van Domein Dorestad, maar van London. Als Heraut van Queen Anne Bowesly, Prins van London, functioneert ze als traditionele en betrouwbare boodschapper tussen deze twee grote Domeinen. Ondanks het feit dat haar loyaliteit niet ligt bij het Domein Dorestad heeft ze al op meerdere momenten haar aanwezigheid laten gelden wanneer er problemen op vielen te lossen, terwijl ze in de achtergrond toch haar taak als boodschapper en heraut voortzette. Waarschijnlijk zal ze nog in Dorestad te vinden zijn zolang de Prinsen van beide Domeinen, beide Ventrue gesteld op traditie, nog zaken te bespreken hebben die ze niet willen toevertrouwen aan modernere communicatie.
Gespeeld door Marlies Kok

Michael McArthur is een van de jongere Ventrue in Dorestad, en een van de weinige die zich bemoeid met de 'newconomy' zoals internet. Zijn interesse in Dorestad is vooral zakelijk, maar hij heeft ook getoond persoonlijk inititief te ontplooien, wat niet altijd in even goede aarde viel bij onder andere Foresight.
Gespeeld door Ivo B.

Willem Uys is een wat oudere Verwant uit een voormalige Nederlandse kolonie: Zuid-Afrika. Zijn expertise ligt in het zakenleven, al is het nog niet duidelijk waar zijn interesse in Dorestad vandaan komt. Dessalniettemin valt er niet aan te twijfelen dat het een verstandige zet is om naar het stabielere West-Europa te vertrekken met de instabiliteit in de rest van de wereld, en er zijn weinig betere Domeinen dan het grote Dorestad geregeerd door een gerespecteerd en lang zittende Ventrue leider.
Gespeeld door Onno van Bilsen

Renee-Alette de l'Ange is een Francaise die al wat langere tijd in de Nederlanden verblijft. Ze is een goede bekende van Marck Quist en als zodanig heeft ze haar kleine mode-imperium in Dorestad geintroduceerd. Haar stijl en kleding viel in de smaak bij de Primogen van zowel de Toreador en Malkavians en als zodanig werd haar verblijf gezien als een goede impuls voor de locale economie. Haar stille kracht is vooral het feit dat ze Verwanten kent uit meerdere landen en ondanks en al wat langer bestaan nog goede banden heeft met het sterfelijke bestaan.
Gespeeld door Margriet du Maine


Anderen

Pele Ishmael Spiegel is de enige Caitiff die Dorestad telt. Hij heeft zich voor het moment staande kunnen houden door zich continu nuttig te maken in het Domein: niet alleen heeft hij zijn talent bewezen met het oplossen van de problemen veroorzaakt door de 'vijand' in de nachten van chaos in de stad, maar ook kort daarop was hij vrijwilliger in een verkennings missie en de resulterende ontzetting van Eben Emael. Zijn acties en behoorlijk open instelling hebben hem in elk geval een redelijk graag geziene gast gemaakt onder de Jongelingen, primair de Brujah, maar de Ancillae en Ouderen van het Domein bekijken hem nog met argusogen. Zeker nu hij door de Prins-Regent is gevraag het centrum van Dorestad met behulp van de politiemacht onder controle te krijgen zijn vele ogen op hem gericht en lijkt hij het begin te worden van een langdurige politieke touwtrekwedstrijd.
Gespeeld door Patrick Weerdesteijn

Riccardo Giovanni, de Sire van Lucia de Jong, kwam slechts recentelijk naar Dorestad maar heeft in een korte tijd veel invloed kunnen vergaren door veel zaken op te pakken. Op dit moment bied Of hij zijn diensten vooral aan in vervoer en overslag binnen de Stad, en hij heeft formeel toestemming om als gast in het Domein te verblijven. Hoe lang hij zijn Childe gezelschap zal blijven houden is vooralsnog onbekend; hij heeft echter al wel in Dorestad al een belangrijke rol gespeeld door te voorkomen dat de sterfelijke politie bewijs zou vinden van de bevrijding van Desiree Paulette ten Cate.
Gespeeld door Christian Brouns

Lucia de Jong is een Nederlands telg van het Geslacht Giovanni. Op dit moment is ze actief binnen de farmaceutische industrie, ze verzorgt de import en export van medicatie en allerhande accessoires daaromheen en als zodanig heeft ze als geen andere Verwant contacten binnen de Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen. Recent is ze zelf voor een korte periode naar Venetie gegaan en haar Sire neemt zaken voor haar waar zolang ze afwezig is.
Gespeeld door Marlous Vogel

François Avincourt is een telg van het Geslacht Setite. Hij is uitermate beleefd, netjes en wordt door elke Oudere in Dorestad ongeveer zo ver vertrouwd als ze hem kunnen gooien. Ondanks dit wantrouwen onderhoudt hij al jaren een bescheiden winkel en magazijn in de hogere kwaliteit antiek en curiosa, en is hij als zodanig aan te spreken. Hij komt stipt naar elk Elysium waarvoor hij is uitgenodigd.
Gespeeld door Marc Doller

Alex Great, ook een Volgeling van Set, heeft zich recent gepresenteerd in Dorestad, teruggekeerd uit verre landen waar hij ook verworden is als lid van zijn Geslacht. Hij heeft als reden voor zijn terugkeer opgegeven een zaak te willen opstarten die begrafenissen aanbied in Egyptische stijl, maar om de Prins en Primogen te overtuigen van zijn meerwaarde in Dorestad zal hij nog een aantal horden, sterfelijk en onsterfelijk, moeten overwinnen. Voor het moment is hij veelvuldig in gesprek met de Prins te vinden over velerlei onderwerpen.
Gespeeld door Sanne van Bohemen

Aaron Jormunsson is een lid van de Setites, en heeft daarmee tijdens zijn introductie automatisch de vijandschap verdient van Tom Hawkshaw. Voor het moment lijkt hij er primair te zijn om Alex Great te helpen in zijn doel om zijn 'Egyptische begrafenissen' op te zetten in Dorestad, en daar hij uit een van de Nordische landen komt en geen Nederlands beheerst is hij veelal in gesprek met de andere buitenlandse Verwanten in Dorestad.
Gespeeld door Christopher Gumowski

printversie in nieuw venster